FZU network - Logo
FZU network - Přihlásit
Jméno:
Heslo:

Používáte právě veřejný počítač?
Vložte Vaše heslo pomocí virtuální klávesnice.

  Vyzkoušejte si nový webmail RoundCube - kuba.fzu.cz Nabízí nové možností, které zatím byly vlastní pouze klasickým e-mailovým klientským SW. K dispozici je, například, vyběr skupiny mailů s přidržením <Ctrl> nebo <Shift>, klávesové zkrátky (ikona klávesnice s textem "Shortcuts" pod oknem seznamu zpráv), autodoplňování, kalendář a další možností. Na rozdil od jiných webmailů v Roundcube si zprávu otevřete dvojklikem. Na nespolehlivých linkách je vhodnější použít stávající webmail - SquirrelMail.
Data jsou společná a nachází se na IMAP serveru. Co si s e-maily udělate v jednom webmailu nebo jiném klientskem SW, to se promitne i do ostatních klientů.
Původní webmail bude zachován - používejte ten, který Vám bude více vyhovovat.
 
  Try out the new webmail RoundCube - roundcube.fzu.cz It has a few new features known from classical e-mail client SW such as mail group selection with <Ctrl> or <Shift> key pressed, a number of shortcuts, address autocomplete, calendar etc. Unlike other webmails Roundcube needs a double-click to open a message.
Our old webmail behaves faster on a unreliable datalines. Both webmails will be available so far.

 
 
! Jméno ≠ jmeno@fzu.cz     ale jenom ta cast pred "@"
! Username ≠ username@fzu.cz     but only the part before"@"
 
 

(kyyashko*fzu.cz, SAVT)